Danh sách chương Thần Mộ ( Tru Ma ) 2

Chương mới lên trước
Truyện có 512 chương.
Kẻ trong truyền thuyết
1
Chúa tể phương Đông
2
Huyền công tái biến
3
Tử Vong Ma Đao
4
Liên Hợp
5
Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
6
Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
7
Bão tố
8
Mười tám tầng địa ngục
9
Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
10
Phong vân khởi
11
Thiêu sát
12
Sát tính chánh nùng
13
Ám hắc song tử thánh long
14
Sát đáo cuồng
15
Lạc tinh chi nhật
16
Vĩnh bất ngôn bại
17
Huyền công hạ quyển
18
Nhiếp phục
19
Long bảo bảo phát uy
20
Lưới
21
Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
22
Đêm say đắm
23
Thánh long kị sĩ mạnh nhất
24
Giết
25
Hóa thân thiên địa
26
Sa mạc tà dị
27
Thiên sứ khô lâu
28
Xông qua trùng vây
29
Cổ thần điện
30
Bất Tử Chi Vương
31
Tranh đoạt thần cách
32
Minh Thần
33
Thanh toán Minh Thần
34
Người chấp pháp
35
Chương 36:
36
Truyền thừa của Thần linh
37
Rồng kêu chín tầng trời
38
Giết Rồng Lập Uy
39
Chương 40:
40
Bảy chiêu thần kiếm
41
Không tên
42
Ý nghĩa chân chính của Thất ma đao
43
Đệ nhất Đạo môn
44
Nguyên khí trói buộc
45
Cuồng nữ Nhược Lan
46
Long Vũ
47
Lại đến Côn Luân
48
Huyền giới
49
Thánh địa của Yêu tộc
50
Đằng đẵng vạn năm
51
Côn Luân Song Hại
52
Một đóa hoa một thế giới
53
Nội thiên địa
54
Truyền thuyết về Thi Thần, Chương 56 Đỗ gia huyền giới
55
Tổ Thi Vương
56
Thi Vương đấu với Đỗ gia
57
Đông thổ dậy sóng
58
Kẻ bị đóng băng vạn năm
59
Liệt Thiên Thập Kích
60
Con rồng du côn
61
Nhân giả vô địch
62
Ta muốn biến thân
63
Loạn chiến
64
Điên cuồng
65
Bảy chiêu ma đao
66
Không còn tự chủ
67
Cảm nhận nội thiên địa
68
Gặp gỡ
69
Ngũ đế
70
Long cốc
71
Thượng cổ thánh vật
72
Chương 74 - Phá hỗn độn, khai thiên địa.
73
Chương 75 - Định địa thần thụ (Cây thần trấn đất)
74
Chương 76 - Côi bảo bản thể (nguyên gốc của báu vật)
75
Chương 77 - Phong đô lão thi
76
Chương 78 - Hựu kiến thiên sứ (Lại gặp Thiên sứ)
77
Chương 79 - Chiến thiên sứ (Đánh nhau với thiên sứ)
78
Chương 80 - Hấp nạp thần lực
79
Chương 81 - Tiến quân lục giai
80
Chương 82 - Khảo liễu cá phượng hoàng đản (Nướng trứng phượng hoàng)
81
Chương 83 - Gặp lại Mộng Khả Nhi
82
Chương 84 - Chênh lệnh sức mạnh
83
Chương 85 - Ngũ kiệt tái hội
84
Chương 86 - Đồ sát
85
Chương 87 - Điên cuồng
86
Chương 88 - Diệt lục giai cường địch
87
Chương 89 - Thánh chiến thiên sứ
88
Chương 90 - Đệ tử Phiêu Miểu phong
89
Ấp trứng trả nợ
90
Truyền thuyết về Phong Ma
91
Phượng Hoàng xuất thế
92
Thần mạch thức tỉnh
93
Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
94
Không được đặt tên
95
Đỗ gia Huyền giới
96
Hai hồn chung xác
97
Cắt đứt nguyên linh
98
Thiên Ma
99
Gặp lại Đại Ma
100