Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ

hieungan0101 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

nội dung giống như kiếm hiệp pha tí lịch sử,giải trí khá hay mỗi tội covert nên hơi khó chịu