Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)

ĐịaBấtPhong · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, cốt truyện mới lạ, dịch tốt

tình tiết logic
Truyện tương tự đề xuất bởi ĐịaBấtPhong