Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Luân Hồi Nhạc Viên (Dịch)

sanking

Chủ thớt cố gắng dịch nhanh nhanh tí @@

30

MoonEvans

Cố gắng lên, mị đẩy kim phiếu trước sau đọc :)))

30