Hình bìa

Ta Là Phần Mềm Diệt Virus

Tác giả Lại Điểu
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,424,914
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
89 1 phiếu
Thấp độ YY
238 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ta du tẩu tại hắc ám cùng quang minh ở giữa, giết chóc là bạn chí thân của ta, tà ác là ta tôi tớ, xương trắng chất đống hóa thành ta quyền trượng, máu tươi tha thiết nhuộm đỏ ta áo choàng, âm lãnh hai cánh những nơi đi qua, tử vong gào khóc chắc chắn chấn thiên động địa!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ta Là Phần Mềm Diệt Virus