Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

70

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Có Vô Tận Thọ Nguyên (Dịch)

thieulama2k9 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện main buff thì thôi rồi. Kiểu như tát phát chết luôn ấy

nghiathanh · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Cao Độ YY

đây gọi là đỉnh cao buff.đỉnh cao yy

nhiều vợ hài trọng sinh giả heo ăn thịt hổ
memeboo · Luyện Khí Tầng Sáu ·
18 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY
nhiều vợ trọng sinh hậu cung