Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sinh Tồn Ký

0Bo0 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện khá hay sắc nặng mỗi tội là fa mà đọc chẳng khác nào dục hỏa thiêu thân mà không thể giải tỏa rất dễ ngồi tù

RunM · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ok... cốt truyện ổn, văn phong ổn, có điều theo tui tác nên cho thằng main cái buff gì tí đi. Cho bá tí chứ để như vầy chắc có ngày nó toi với mấy con biến dị ^^!! Cho thêm mấy con quái khủng nữa !!