Hình bìa

Sinh Hoạt Cấm Kị

#SHCK

Tác giả Sa Nguyên
Thể loại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 58,013
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
61 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: BDSM, điều giáo, 1 x1, vặn vẹo công – khả ái thụ, HE
Beta: Tiểu Độc

Những tiếng rên kèm theo đau đớn.

Từng roi, từng nhát vụt vào hạ vật khiến người dưới thân bật khóc.

Có lẽ y không thể hiểu được những đau đớn đó.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Sinh Hoạt Cấm Kị