Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Nhân Lai Tập

TửSắcHoàngHôn · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện không thuộc thể loại trang bức, cả ngày đánh đánh giết giết, đấu trí, không quá sắc, nhưng tác giả có lối viết rất hài hước . Ai có ý định đọc giải trí thì mời vào đọc thử , đảm bảo sẽ không hối tiếc

hài