Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Tội Phạm

ông_cụ_non · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đến từng chi tiết, miêu tả nội tam của tù phạm ...

giả heo ăn thịt hổ tình tiết logic