Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Tội Phạm

ông_cụ_non · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đến từng chi tiết, miêu tả nội tam của tù phạm ...

giả heo ăn thịt hổ tình tiết logic