Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

4

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)

ValiTônGiả · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, chỉ có điều cho nhân vật phản diện dông dài quá, gây ức chế.

votinh11 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố gắng dịch trọn bộ nha dh

CG125 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Lại tốn tiền nữa rồi

trọng sinh
khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, các đạo hữu vào nhảy hố cùng ta aa