Hình bìa

Siêu Cấp Tạp Bài Hệ Thống

Tác giả Hắc Hồ Hồ Lão Yêu
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,378,416
Convert 100%
Cập nhật
31 thích
2428 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Không cẩn thận xuyên qua đến thế giới One Piece, thũng sao làm?

Cũng còn tốt bên người mang theo Siêu Cấp Huyễn Tưởng Tạp Bài hệ thống, có thể lấy ra các loại ảo tưởng nhân vật.

Hắc Long Ba đối với trái Dung Nham, Bát Trĩ Nữ đối với Nhân Yêu quyền pháp...

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Tạp Bài Hệ Thống