Hình bìa

Quý Tộc Chiến Ký

Tác giả Mộng Tưởng Biên Chức Giả
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 340,430
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
2 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Thế giới hiện thực thanh niên bình thường bất ngờ hồn xuyên dị giới đại lục, thu được thuộc tính nhận biết dị năng. Lấy quý tộc con thứ vì là khởi điểm, yên lặng tu luyện làm ruộng. Không phép thuật không Vu sư lấy kỵ sĩ vì là siêu phàm sức mạnh thấp vũ lực tương tự thời Trung cổ quý tộc thống trị thế giới.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Quý Tộc Chiến Ký