Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

136

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)

HonDe · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, cốt truyện mạch lạc, đấu trí, rèn cách quản lý nhân sự

onglaido000 · Kết Đan Trung Kỳ ·
20 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Rất hay úp nhanh nhóm dịch ơi

Bất Hủ Thánh Đế · Hư Linh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Nếu thực sự là một dịch giả tâm huyết thì ta không ngại review maximum điểm số đâu. Ta chưa đọc truyện này nhưng đến đây để cổ vũ tinh thần cho các dịch giả chân chính!