Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Quật Khởi Chư Thiên

Truyện có 877 chương.
1
Doanh
2
Công Pháp
3
Mệnh Vận Chi Môn
4
Chiêu Mộ
5
Cung Tiễn
6
Lâm Thung Công
7
Nhổ Trại
8
Giết Hổ
9
Hổ Huyết Nội Tráng
10
Xúc Động
11
Động Thủ
12
Tường Thành
13
Ô Hợp
14
Dạ Tập
15
Võ Sĩ
16
Giết Ra Doanh Trại
17
Vận Mệnh Điểm
18
Truy Sát
19
Trí Hư Kinh Tầng Thứ Hai
20
Có Cừu Báo Cừu
21
Người Tới
22
Giáo Úy Hoàng Thiệu
23
Đồ Sát
24
Tiếp Ứng
25
Danh Tướng
26
Cướp Bóc
27
Ngắn Ngủi Tu Luyện
28
Lương Thảo
29
Trường Xã
30
Luyện Lực Tầng Hai
31
Ném Tên Hình Dáng
32
Sĩ Tử
33
Đại Quân
34
Xuyên Thẳng Qua Thông Đạo
35
Đại Mạc
36
Nô Lệ
37
Kỵ Xạ
38
Mộc Hoa Lê
39
Mông Cổ Bộ Lạc
40
Kim Chung Tráo
41
Lực Lượng
42
Đồng Thi
43
Ba Tầng
44
Khí Vận
45
Kim Quốc Khách Tới
46
Ngoài Ý Muốn Dương Danh
47
Khách Khanh
48
Thất Quái
49
Một Lời Không Hợp
50
Định Vị
51
Xuôi Nam
52
Trên Đường Gặp
53
Chung Nam
54
Di Khắc
55
Mạc Sầu
56
Đạo Kinh
57
Dung Hợp
58
Sơn Trại
59
Thiên Thủ Nhân Đồ
60
Bắn Giết
61
Mật Thất
62
Danh Truyền
63
Quét Ngang
64
Thương Pháp
65
Thính Giác (cầu Cất Giữ Đề Cử)
66
Tập Kích
67
Dư Nghiệt (cầu Cất Giữ Đề Cử)
68
Thanh Lý
69
Truy Sát
70
Đệ Tử Cái Bang
71
Quyết Tâm
72
Tin Tức
73
Cải Biến
74
Khổ Luyện
75
Tắm Thuốc (cầu Cất Giữ)
76
Ngoài Thành
77
Bắc Cái (cầu Cất Giữ)
78
Nội Lực
79
Hoàng Hà Bang
80
Đao Khí
81
Thiếu Lâm
82
Lão Tăng
83
Cửu Dương
84
Mật Rắn
85
Đại Điêu
86
Độc Cô
87
Trọng Kiếm
88
Phi Tiên
89
Luận Võ
90
Đánh Giết
91
Vương Phủ
92
Luận Kiếm ()
93
Thực Lực Lại Tăng
94
Không Người Có Thể Địch 1
95
Không Người Có Thể Địch 2()
96
Không Người Có Thể Địch 3
97
Giết Tới Cửa
98
Trảm Thảo Trừ Căn
99
Trở Về
100
Công Thành