Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Quân Thê

Truyện có 167 chương.
1
Khổng Nhan
2
Phản Bội
3
Xé Vải
4
Trùng Sinh
5
Tỉnh Mộng
6
Đảm Nhiệm Bên Trên
7
Cha Tâm
8
Cải Biến
9
Chuyện Xảy Ra
10
Được Cứu
11
Biến Cố
12
Đồng Lòng
13
Chờ Đợi
14
Thiếp Mời
15
Cầu Hôn
16
Doãn Gả (thượng)
17
Doãn Gả (hạ)
18
Dự Tiệc
19
Hôn Kỳ (thượng)
20
Hôn Kỳ (hạ)
21
Chuẩn Bị Gả
22
Xuất Giá
23
Hôn Lễ
24
Kết Thúc Buổi Lễ
25
Say Rượu (thượng)
26
Say Rượu (hạ)
27
Sáng Sớm
28
Kính Trà (thượng)
29
Kính Trà (trung)
30
Kính Trà (hạ)
31
Nhị Phòng
32
Nuôi Ân (thượng)
33
Nuôi Ân (trung)
34
Nuôi Ân (hạ)
35
Ăn Kiêng
36
Ban Đêm
37
Lời Đồn
38
Tiếng Xấu
39
Hiểu Lầm
40
Khổng Gia
41
Bổ Cứu
42
Tháng Sáu
43
Vợ Chồng
44
Tránh Tử
45
Rời Đi
46
Xuất Chinh
47
Nữ Nhân
48
Đêm Thất Tịch
49
Trên Đường
50
Đến
51
Sao Là
52
Bồi Quân
53
Xắn Tay Áo
54
Dần Dần Càng
55
Sinh Nhật
56
Đổi Mới
57
Sớm Lập
58
Hồi Phủ
59
Lòng Người
60
Diên Tự
61
Quý Hiếm
62
Tiểu Tuyết
63
Tim Đập Nhanh
64
Lò Sưởi
65
Té Xỉu
66
Rơi Thai
67
Có Thai
68
Kết Thúc
69
Song Hỉ
70
Trở Về
71
Chuyển Biến
72
Trao Đổi
73
Tương Bồi
74
Cầm Tay
75
Nhàn Nói
76
Tra Rõ
77
Cải Biến
78
78
79
Điên Dại
80
Lập Thệ
81
Thư Phòng
82
Dẫn Đạo
83
Mới Nhật
84
Kính Tặng
85
Na Múa
86
Kinh Loạn
87
Cứu Giúp
88
Tình Thế
89
Đem Trôi Qua
90
Quy Thiên
91
Sau Lưng
92
Kinh Biến (thượng)
93
Kinh Biến (trung)
94
Kinh Biến (hạ)
95
Kiêng Kị
96
Bình An
97
Mời Mạch
98
Thiên Hữu
99
Lên Kinh
100
Trăng Tròn
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 167