Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Quan Khí​

Truyện có 1741 chương.
1
Gạch Đập Vào Đầu
2
Phát Hiện Trong Văn Phòng
3
Một Văn Bản
4
Cao Chiêu Của Tiểu Giang
5
Đi Hát Ra Mưu Kế
6
Quan Khí Của Phó Chủ Tịch Xã
7
Trước Bắt Rồi Nói
8
Xảy Ra Chuyện Lớn
9
Đối Sách
10
Tiếp Nhận
11
Yên Tĩnh Trước Mưa Bão
12
Động Đất
13
Ngoài Ý Muốn
14
Đại Hội
15
Chánh Văn Phòng
16
Văn Phòng Điều Chỉnh Như Thế Nào
17
Trước Điều Chỉnh
18
Vấn Đề
19
Biến Hoá Vi Diệu
20
Vòng Tròn Nhỏ
21
Quyền Lực Tạo Thành Biến Hoá
22
Một Cảm Giác Rất Kỳ Quái
23
Thấy Lãnh Đạo Đi Chơi Gái
24
Có Người Ở Ban Tổ Chức Cán Bộ Tỉnh Uỷ
25
Bắt Tay
26
Thành Người Nổi Tiếng
27
Lữ Khánh Phân Cảm Thấy Nguy Hiểm
28
Hạ Sơn Xảy Ra Chuyện
29
Dòng Chảy Ngầm
30
Trúng Chiêu
31
Đã Sai Thì Sai Luôn
32
Ám Toán
33
Nói Bóng Nói Gió
34
Gặp Mặt Bí Thư Huyện Uỷ
35
Ngoại Giao Phu Nhân, Đinh Lỗi Bày Ý Tốt
36
Vấn Đề Xã Hoàn Thành
37
Lựa Chọn
38
Chủ Tịch Xã
39
Trước Bổ Nhiệm
40
Bổ Nhiệm
41
Điều Chỉnh
42
Hội Nghị Có Chuyện Ngoài Ý Muốn
43
Công Tác Làm Quan
44
Xây Dựng Hợp Tác Xã
45
Vòng Tròn Nhỏ Của Vương Trạch Vinh
46
Không Quy Củ
47
Biến Hoá Trong Hội Nghị Đảng Uỷ
48
Dòng Chảy Ngầm
49
Hang Động Ngầm
50
Trên Huyện Hành Động (1)
51
Trên Huyện Hành Động (2)
52
Bí Mật
53
Phòng Làm Việc Của Đinh Lỗi
54
Lữ Khánh Phân Do Dự
55
Bùng Nổ Áp Lực
56
Một Cuộc Điện Thoại
57
Bài Báo Dẫn Dắt
58
Lãnh Đạo Huyện Thi Nhau Bày Ý Tốt
59
Thẳng Thắn Chiêu Đãi
60
Thay Đổi
61
Tôn Kế Mẫn Ra Sức Dựa Vào
62
Tâm Trạng Của Đinh Lỗi
63
Đinh Lỗi Xảy Ra Chuyện
64
Chuyện Truyền Thật Nhanh
65
Lữ Khánh Phân Phát Hiện Chuyện Của Con Gái
66
Hạnh Phúc Có Khi Cần Chính Là Sự Kiên Định
67
Tập Đoàn Thiên Hương
68
Tiểu Giang Say Rượu
69
Nhân Quả Của Sự Việc
70
Huyện Ủy Tranh Đấu
71
Bộ Máy Lãnh Đạo Mới Của Xã
72
Chúc Mừng
73
Sát Ngôn Quan Sắc (1)
74
Sát Ngôn Quan Sắc (2)
75
Sát Ngôn Quan Sắc (3)
76
Cảm Giác Này
77
Buổi Tối Mà Nhiều Cuộc Điện Thoại
78
Hướng Quan Khí
79
Quyết Định Của Ôn Tiến Tài
80
Lưu Đức Bình Phòng Tài Chính
81
Khen Thưởng Của Bà Xã
82
Bí Thư Huyện Đoàn Diệp Ny Na
83
Phân Công Và Điều Chỉnh
84
Sự Mê Tín Của Trịnh Thu Lực
85
Chúng Ta Là Những Người Theo Thuyết Duy Vật
86
Hoạt Động Giao Lưu
87
Chương 87-1: Ánh Sáng Và Rượu (1)
88
Chương 87-2: Ánh Sáng Và Rượu (2)
89
Chương 87-3: Ánh Sáng Và Rượu (3)
90
Chương 87-4: Ánh Sáng Và Rượu (4)
91
Chương 87-5: Ánh Sáng Và Rượu (5)
92
Chương 87-6: Ánh Sáng Và Rượu (6)
93
Chương 88-1: Có Chút Danh Tiếng (1)
94
Chương 88-2: Có Chút Danh Tiếng (2)
95
Chương 89-1: Chọn Đá (1)
96
Chương 89-2: Chọn Đá (2)
97
Chương 89-3: Chọn Đá (3)
98
Chương 89-4: Chọn Đá (4)
99
Lợi Ích Cùng Hưởng
100
Chương 91-1: Vinh Quy Về Nhà (1)