Danh sách chương Quan Khí​

Chương mới lên trước
Truyện có 1741 chương.
Gạch Đập Vào Đầu
1
Phát Hiện Trong Văn Phòng
2
Một Văn Bản
3
Cao Chiêu Của Tiểu Giang
4
Đi Hát Ra Mưu Kế
5
Quan Khí Của Phó Chủ Tịch Xã
6
Trước Bắt Rồi Nói
7
Xảy Ra Chuyện Lớn
8
Đối Sách
9
Tiếp Nhận
10
Yên Tĩnh Trước Mưa Bão
11
Động Đất
12
Ngoài Ý Muốn
13
Đại Hội
14
Chánh Văn Phòng
15
Văn Phòng Điều Chỉnh Như Thế Nào
16
Trước Điều Chỉnh
17
Vấn Đề
18
Biến Hoá Vi Diệu
19
Vòng Tròn Nhỏ
20
Quyền Lực Tạo Thành Biến Hoá
21
Một Cảm Giác Rất Kỳ Quái
22
Thấy Lãnh Đạo Đi Chơi Gái
23
Có Người Ở Ban Tổ Chức Cán Bộ Tỉnh Uỷ
24
Bắt Tay
25
Thành Người Nổi Tiếng
26
Lữ Khánh Phân Cảm Thấy Nguy Hiểm
27
Hạ Sơn Xảy Ra Chuyện
28
Dòng Chảy Ngầm
29
Trúng Chiêu
30
Đã Sai Thì Sai Luôn
31
Ám Toán
32
Nói Bóng Nói Gió
33
Gặp Mặt Bí Thư Huyện Uỷ
34
Ngoại Giao Phu Nhân, Đinh Lỗi Bày Ý Tốt
35
Vấn Đề Xã Hoàn Thành
36
Lựa Chọn
37
Chủ Tịch Xã
38
Trước Bổ Nhiệm
39
Bổ Nhiệm
40
Điều Chỉnh
41
Hội Nghị Có Chuyện Ngoài Ý Muốn
42
Công Tác Làm Quan
43
Xây Dựng Hợp Tác Xã
44
Vòng Tròn Nhỏ Của Vương Trạch Vinh
45
Không Quy Củ
46
Biến Hoá Trong Hội Nghị Đảng Uỷ
47
Dòng Chảy Ngầm
48
Hang Động Ngầm
49
Trên Huyện Hành Động (1)
50
Trên Huyện Hành Động (2)
51
Bí Mật
52
Phòng Làm Việc Của Đinh Lỗi
53
Lữ Khánh Phân Do Dự
54
Bùng Nổ Áp Lực
55
Một Cuộc Điện Thoại
56
Bài Báo Dẫn Dắt
57
Lãnh Đạo Huyện Thi Nhau Bày Ý Tốt
58
Thẳng Thắn Chiêu Đãi
59
Thay Đổi
60
Tôn Kế Mẫn Ra Sức Dựa Vào
61
Tâm Trạng Của Đinh Lỗi
62
Đinh Lỗi Xảy Ra Chuyện
63
Chuyện Truyền Thật Nhanh
64
Lữ Khánh Phân Phát Hiện Chuyện Của Con Gái
65
Hạnh Phúc Có Khi Cần Chính Là Sự Kiên Định
66
Tập Đoàn Thiên Hương
67
Tiểu Giang Say Rượu
68
Nhân Quả Của Sự Việc
69
Huyện Ủy Tranh Đấu
70
Bộ Máy Lãnh Đạo Mới Của Xã
71
Chúc Mừng
72
Sát Ngôn Quan Sắc (1)
73
Sát Ngôn Quan Sắc (2)
74
Sát Ngôn Quan Sắc (3)
75
Cảm Giác Này
76
Buổi Tối Mà Nhiều Cuộc Điện Thoại
77
Hướng Quan Khí
78
Quyết Định Của Ôn Tiến Tài
79
Lưu Đức Bình Phòng Tài Chính
80
Khen Thưởng Của Bà Xã
81
Bí Thư Huyện Đoàn Diệp Ny Na
82
Phân Công Và Điều Chỉnh
83
Sự Mê Tín Của Trịnh Thu Lực
84
Chúng Ta Là Những Người Theo Thuyết Duy Vật
85
Hoạt Động Giao Lưu
86
Chương 87-1: Ánh Sáng Và Rượu (1)
87
Chương 87-2: Ánh Sáng Và Rượu (2)
88
Chương 87-3: Ánh Sáng Và Rượu (3)
89
Chương 87-4: Ánh Sáng Và Rượu (4)
90
Chương 87-5: Ánh Sáng Và Rượu (5)
91
Chương 87-6: Ánh Sáng Và Rượu (6)
92
Chương 88-1: Có Chút Danh Tiếng (1)
93
Chương 88-2: Có Chút Danh Tiếng (2)
94
Chương 89-1: Chọn Đá (1)
95
Chương 89-2: Chọn Đá (2)
96
Chương 89-3: Chọn Đá (3)
97
Chương 89-4: Chọn Đá (4)
98
Lợi Ích Cùng Hưởng
99
Chương 91-1: Vinh Quy Về Nhà (1)
100