Hình bìa

Prince Of Tennis Break Serve Ngủ Thần

Tác giả Đại Thanh Tảo
Thể loại Cạnh Kỹ Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 745,052
Convert 100%
Cập nhật
1261 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ở trên mạng, lưu hành một câu nói như vậy, "Ngươi vĩnh viễn đều phải nỗ lực không ngừng đi gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người, bởi vì khi hắn thật sự ngủ thì, ngươi cũng đã thua "

Mà để câu nói này xuất hiện, chính là Fujimine Ryosuke nhân xưng là "Ngủ thần" Fujimine Ryosuke một cái khác truyền thuyết, là "Không người nào có thể ở Fujimine dưới tay bảo vệ lượt phát bóng "

Fujimine Ryosuke rất lúng túng: "Luyện nửa đời Thái Cực quyền rơi vào cái ở sơ trung xưng bá kết quả "

Một cái ham ngủ chứng người bệnh xuyên qua đến prince of tennis cướp nhân vật chính danh tiếng cướp cùng em gái cố sự

Tương Tự Truyện Prince Of Tennis Break Serve Ngủ Thần