Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Truyện có 157 chương.
1
Lần Đầu Gặp Gỡ
1
Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Nghe Lầm
2
Nghe Lầm
3
Nghi Ngờ
3
Nghi Ngờ
4
Hiểu Rõ
4
Hiểu Rõ
5
Đóng Phim
5
Đóng Phim
6
Liên Hoa (hoa Sen)
6
Liên Hoa (hoa Sen)
7
Thủ Đoạn
7
Thủ Đoạn
8
Kí Hiệu ‘đúng’
8
Kí Hiệu ‘đúng’
9
Mê Mẩn
9
Mê Mẩn
10
Quan Hệ
10
Quan Hệ
11
Vạch Trần
11
Vạch Trần
12
Mời
12
Mời
13
Từ Chối
13
Từ Chối
14
Tìm Tra
14
Tìm Tra
15
Tăng Tốc
15
Tăng Tốc
16
Quyết Định
16
Quyết Định
17
Độc Chiêu
17
Độc Chiêu
18
Phản Lại Một Đòn
18
Phản Lại Một Đòn
19
Lừa Gạt
19
Lừa Gạt
20
Lên Men
20
Lên Men
21
Ăn Mì~
21
Ăn Mì~
22
Chương Kiến Quốc
22
Chương Kiến Quốc
23
Gây Xích Mích
23
Gây Xích Mích
24
Tưới Dầu
24
Tưới Dầu
25
Điên Cuồng
25
Điên Cuồng
26
Nhà
26
Nhà
27
Quá Khứ
27
Quá Khứ
28
Đóng Dấu
28
Đóng Dấu
29
Chương Gia
29
Chương Gia
30
Thương Lượng
30
Thương Lượng
31
Chương 31-1: Em Có Lo Lắng Anh Mới Mừng (1)
31
Chương 31-1: Em Có Lo Lắng Anh Mới Mừng (1)
32
Chương 31-2: Em Có Lo Lắng Anh Mới Mừng (2)
32
Chương 31-2: Em Có Lo Lắng Anh Mới Mừng (2)
33
Anh Thật Là Một Người Tốt
33
Anh Thật Là Một Người Tốt
34
Chương 33
34
Chương 33
35
Chương 34-1: Bùn Nhão?! Bà Chủ?!~
35
Chương 34-1: Bùn Nhão?! Bà Chủ?!~
36
Chương 34-2: Bùn Nhão?! Bà Chủ?! 2
36
Chương 34-2: Bùn Nhão?! Bà Chủ?! 2
37
Ninh Viễn Tranh? Chu Du Minh?
37
Ninh Viễn Tranh? Chu Du Minh?
38
Xem Mi Lần Này Trốn Đi Đâu~
38
Xem Mi Lần Này Trốn Đi Đâu~
39
Chương 37-1: Một Nhà Các Người, Từ Cha Mẹ Tới Con Cái, Là Một Đám Lừa Đảo (1)
39
Chương 37-1: Một Nhà Các Người, Từ Cha Mẹ Tới Con Cái, Là Một Đám Lừa Đảo (1)
40
Chương 37-2: Một Nhà Các Người, Từ Cha Mẹ Tới Con Cái, Là Một Đám Lừa Đảo (2)
40
Chương 37-2: Một Nhà Các Người, Từ Cha Mẹ Tới Con Cái, Là Một Đám Lừa Đảo (2)
41
Thứ Lạnh Lòng Nhất Và Thứ Lãng Mạn Nhất
41
Thứ Lạnh Lòng Nhất Và Thứ Lãng Mạn Nhất
42
Chương 39-1: Người Thân Nhất (1)
42
Chương 39-1: Người Thân Nhất (1)
43
Chương 39-2: Người Thân Nhất (2)
43
Chương 39-2: Người Thân Nhất (2)
44
Con Cái
44
Con Cái
45
Thân Phận
45
Thân Phận
46
Hai Hổ Tranh Đoạt
46
Hai Hổ Tranh Đoạt
47
Chương 43-1: Thật Giả Chạm Mặt 1
47
Chương 43-1: Thật Giả Chạm Mặt 1
48
Chương 43-2: Thật Giả Chạm Mặt 2
49
Qùa
50
Dã Tâm
51
Chương 46-1: Một Chân Vào Cửa 1
52
Chương 46-2: Một Chân Vào Cửa 2
53
Quyết Định Của Từ Manh Manh
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 157