Hình bìa

Phu Nhân Tại Thượng

Tác giả Minh Dã
Thể loại Ngôn Tình
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 264,381
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
610 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Gia đình Đồ Cửu Mị hành nghề mổ heo, mẫu thân nàng nói, nữ nhân quan trong nhất là có thể sinh đẻ, vì vậy mẫu thân một mạch sinh tám nhi tử, cuối cùng sinh nàng cùng muội muội song sinh Đồ Thập Mị, có thể nói là thập toàn thập mỹ.

Lý Trì Nguyệt, bất luận địa vị của nàng có bao nhiêu tôn quý, không thể sinh đẻ chính là khiếm khuyết trong mắt thế nhân, nàng vì phu quân nạp mười mỹ thiếp, dự định vì nhà phu quân khai chi tán diệp.

Vì vậy Đồ Cửu Mị có thể sinh đẻ của Đồ gia bị hầu phủ khiêng về, chính là tiểu thiếp thứ chín.

Nói tóm lại, chính là chuyện phòng the của Phu Nhân và mỹ tiểu thiếp.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Phu Nhân Tại Thượng