Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Truyện có 232 chương.
1
Vô Sỉ Nam Nhân (1)
2
Vô Sỉ Nam Nhân (2)
3
Vô Sỉ Nam Nhân(3)
4
Phế Vật(1)
5
Phế Vật(2)
6
Phế Vật(3)
7
Phế Vật(4)
8
Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà(1)
9
Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà(2)
10
Luyện Đan(1)
11
Luyện Đan(2)
12
Luyện Đan(3)
13
Luyện Đan(4)
14
Luyện Đan(5)
15
Luyện Đan(6)
16
Luyện Đan(7)
17
Lạnh Lùng Thái Tử Điện Hạ(một)
18
Lạnh Lùng Thái Tử Điện Hạ(nhị)
19
Lạnh Lùng Thái Tử Điện Hạ(3)
20
Lạnh Lùng Thái Tử Điện Hạ(4)
21
Lạnh Lùng Thái Tử Điện Hạ(5)
22
Phế Vật? Nói Ai?(1)
23
Phế Vật? Nói Ai? (hai)
24
Phế Vật? Nói Ai? (ba)
25
Phế Vật? Nói Ai? (bốn)
26
Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Được Nguy Cơ (một)
27
Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (hai)
28
Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (ba)
29
Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (một)
30
Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (hai)
31
Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (ba)
32
Luyện Khí Tông Vô Sỉ (một)
33
Luyện Khí Tông Vô Sỉ (hai)
34
Luyện Khí Tông Vô Sỉ (bốn)
35
Luyện Khí Tông Vô Sỉ (năm)
36
Luyện Khí Tông Vô Sỉ (sáu)
37
Thi Vân Ghen Tị (một)
38
Thi Vân Ghen Tị (hai)
39
Thi Vân Ghen Tị (ba)
40
Thiên Bắc Dạ Ghen (một)
41
Thiên Bắc Dạ Ghen (hai)
42
Thiên Bắc Dạ Ghen (ba)
43
Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (một)
44
Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (hai)
45
Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (ba)
46
Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (bốn)
47
Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (một)
48
Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (hai)
49
Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (ba)
50
Cố Gia Lại Tới Cửa (một)
51
Cố Gia Lại Tới Cửa (hai)
52
Cố Gia Lại Tới Cửa (ba)
53
Chương 56+57
54
Chương 58
55
Chương 59
56
Chương 60
57
Chương 62+63
58
Chương 64
59
Chương 65
60
Chương 66
61
Chương 67
62
Chương 68
63
Chương 69
64
Chương 70
65
Chương 71
66
Chương 72
67
Chương 73
68
Chương 74
69
Chương 75
70
Chương 76
71
Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Một)
72
Thiên Bắc Dạ Tức Giận (hai)
73
Chương 79
74
Chương 80
75
Chương 81
76
Thái Tử Tới Chơi (Một)
77
Thái Tử Tới Chơi (Hai)
78
Thái Tử Tới Chơi (ba)
79
Chương 85
80
Chương 85
81
Chương 86
82
Chương 87
83
Chương 88
84
Chương 89
85
Chương 90+91
86
Chương 92
87
Chương 93
88
Chương 94
89
Chương 95
90
Chương 96
91
Chương 97
92
Chương 98
93
Chương 99
94
Chương 100
95
[IMG] Chương 101
96
Võ Giả Sơ Cấp (bốn)
97
Chương 103
98
Chương 104
99
Chương 105
100
Chương 106
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 232