Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phản Phái Hình Cảnh

ngochuong2049 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đêm đến đọc phê lòi mắt a 😂😂😂