Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

18

Bình

2317

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Huyết Viêm Đế Tôn của tác giả Nhóc Đáng Yêu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
5,000
2
2,005
3
2,000
4
1,000
5
820
6
800
7
800
8
400
9
220
11
200
12
200
13
200
14
200
15
200
17
60
18
51
19
20
20
10