Hình bìa

One Piece Chi Tình Tự Quả Thực

Tác giả Tiểu Trư Nhi
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 404,211
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
13 thích
2961 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên qua Hải Tặc thế giới, mở ra huyễn khốc xe thể thao màu đỏ ở trên biển đi, khắp nơi tán gái, tổ kiến ngoại trừ thuyền trưởng Phong Diệp bên ngoài tất cả nhân viên mỹ nữ Phong Diệp Hải Tặc Đoàn, muốn biết trên thuyền thành viên đều có người nào người nào người nào! Quyển sách kia liền không cho phép bỏ qua!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện One Piece Chi Tình Tự Quả Thực