Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản!

Truyện có 25 chương.
1
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 1-1: Giới Thiệu Nhân Vật
2
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 1-2: Xuyên Không Rồi!
3
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 2: Cuộc Sống Mới
4
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 3: Liz
5
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 4: Tốt Nhất Là Nên An Phận Cho Tôi!
6
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 5: Tiệc
7
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 6: Oan Gia Ngõ Hẹp
8
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 7: Sự Thật
9
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 8: Sự Sợ Hãi Đến Tột Cùng
10
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 9: Bị Tính Kế
11
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 10: Du Lịch
12
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 11: Quá Khứ
13
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 12: Hải Vinh
14
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 13: Bối Rối
15
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 14: Buổi Thọ Tiệc Bất Ngờ!
16
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 15: Làm Nền!
17
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 16: Chìa Khóa Cho Nỗi Buồn!
18
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 17: Bất Ngờ! Cô Dám Lên Tiếng
19
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 18: Hái Hoa! Cẩn Thận Có Độc
20
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 19: Lợi Dụng
21
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 20: Quên?
22
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 21: Thất Tịch-tỏ Tình
23
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 22: Chờ Đợi
24
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 23: Làm Vợ Anh Nhé! - End
25
Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản! - Chương 24: Ngoại Truyện: Nhật Kí 'diệp Ân Linh'
Chọn khoảng: 1 - 25