Hình bìa

Nhất Kích Siêu Nhân

Tác giả Xuẩn Manh Thố Tử
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 631,213
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
363 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Người người đều nói dị giới lớn nhất đặc sắc chính là chiến đấu, thế lực ngang nhau nhiệt huyết chiến đấu. Niềm tin ah, hồi ức ah, cổ vũ ah, từng đống từng đống mà liều chính là ý chí. Cuối cùng hai người cho dù chiến bại cũng sinh ra hữu nghị. Nhìn lại mình một chút —— Một quyền, ầm! Đánh rắm! Đổi một con. Một quyền, ầm! Đánh rắm! Tại sao ta liền hư không cô quạnh lạnh đâu này?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nhất Kích Siêu Nhân