Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

133

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Lăng Thần

Nhân Vật Chính · Nam

Main

Đỗ Y Vy

Nhân Vật Phụ · Nữ

Vợ 1

Hứa Thanh

Nhân Vật Phụ · Nữ

Vợ 2