Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nhân Đạo Quật Khởi

Truyện có 1435 chương.
1
Tàn phá thạch mâu là cái bảo bối!
2
Tạo hóa xuất hiện chết không buông tay!
3
2 năm bên trong Chú Thể cực cảnh!
4
Lại vào Đại Hoang sát lục cốt văn !
5
Bì mô sinh trứu Cổ Lâm dị tộc!
6
Liều mạng tranh đấu Mộc tộc chất dinh dưỡng!
7
6000 cự lực trở về bộ tộc !
8
Lấy ra pháp quyết bộ lạc chi nghị!
9
Tộc binh vào rừng vây giết Mộc tộc !
10
Thiên niên thụ tâm đại thắng mà về!
11
Bộ tộc chống đỡ cô đọng huyết nhục!
12
Sát lục thối thể huyết nhục sinh hi!
13
Đồ có kỳ biểu đi vào Luyện Huyết!
14
Thanh Dương dạy con cường giả vi tôn!
15
Săn bắn đồ ăn Đoạn Không mâu pháp!
16
Kết thúc hạ sát thủ sinh tử giáo huấn!
17
Cô đọng tinh lực Nghiễn Sơn bộ lạc!
18
Thanh Dương dạy con cường giả vi tôn!
19
Săn bắn đồ ăn Đoạn Không mâu pháp!
20
Thanh Dương chiến thú mâu pháp thông suốt!
21
Trưởng lão xuất quan Nhiếp Linh cảnh giới!
22
Thông suốt 9 mạch cường thế Thanh Dương!
23
Nghiễn Sơn rút đi thu lấy mỏ quặng!
24
Nghiễn Sơn cử động sát sinh chi thuật
25
Quái dị thiếu niên tam chiêu va chạm!
26
Thiếu niên Kim Uy săn giết Thần Tàng!
27
Luyện Huyết hoàn thành Lãng Vân bộ lạc!
28
Lãng Vân ý đồ đến gặp lại Tử Điêu !
29
Vô liêm sỉ gõ toái vác đi!
30
Thiết tranh cổ sơn Hỏa Long bộ lạc!
31
Mấy bộ tề tụ mục đích ở đâu!
32
Huyết tàng chi pháp Thanh Dương ứng đối!
33
Bế quan tiềm tu trăm trượng sàn chiến đấu!
34
Kim Uy xuất chiến tứ bộ đến!
35
Kim Uy hiển uy hoạt nhất khẩu khí!
36
Nghênh chiến tứ tộc chư vị đa tạ!
37
Huyết thống thức tỉnh lưỡng bại câu thương!
38
Kim Viên huyết thống tăng cao thực lực!
39
Bộ tộc chống đỡ ngao chế huyết dược!
40
Chú Thể cực cảnh tinh lực lang yên!
41
Chương 41: Sự thực như thế không phục làm sao!
42
Chương 42: Cơ duyên nơi tay không phục liền làm!
43
Chương 43: Xuôi nam Tịch Sơn 9 chuyển chú thể!
44
Chương 44: Cổ Thành thiếu niên 3000 bích huyết!
45
Chương 45: Bắt lại chồn tím huyết khí tới tay!
46
Chương 46: Mạnh mẽ thu phục chồn tím Tử Nhi!
47
Chương 47: 9 tàng truyền thuyết chuẩn bị khai tàng!
48
Chương 48: Tấn thăng thần tàng liên mở 2 giấu!
49
Chương 49: Lại vào đại hòe đàn vượn quá cảnh!
50
Chương 50: Kim Viên bảo tàng gặp phải người quen!
51
Chương 51: Cảnh giới liền cao đoạt liền chạy !
52
Chương 52: Phong phú thần tàng Hoàng Kim Linh Viên!
53
Chương 53: Tìm hiểu giết chóc tái chiến lão nhân!
54
Chương 54: Thứ 1 tàng nguyên Kim Viên thần tàng!
55
Chương 55: Thần Tàng cảnh giới rút ra tổ huyết!
56
Chương 56: Huyết tộc phủ xuống Tịch Sơn trấn cương!
57
Chương 57: Huyết tộc tàn phá bừa bãi vây quét Huyết tộc!
58
Chương 58: Hỗ sơn giết chóc xương thú khô lâu!
59
Chương 59: Sát phạt cảm ngộ Sát Lục đạo pháp!
60
Chương 60: Không có đúng sai chỉ có sinh tử!
61
Chương 61: Tỳ Hưu tàng nguyên lại mở thần tàng!
62
Chương 62: Thứ 3 thần tàng Chân Hống tàng nguyên!
63
Chương 63: 5 bộ tụ binh Thanh Dương làm tôn!
64
Chương 64: Bắc Thông Sơn dưới Huyết tộc lai lịch !
65
Chương 65: Huyết tộc tung tích tộc nhân trông chừng !
66
Chương 66: Nhân tộc chiến trận Huyết tộc thủ đoạn
67
Chương 67: 5 bộ tề tụ huyết tinh giết chóc!
68
Chương 68: Hấp thu huyết khí Huyết tộc phá diệt!
69
Chương 69: Huyết tộc tàn dư truyền thụ pháp quyết!
70
Chương 70: Lại mở thần tàng tiêu diệt Huyết tộc!
71
Chương 71: Trấn cương bị thương 6 đạo thần tàng!
72
Chương 72: Bộ lạc đồ đằng đi Tịch Sơn!
73
Chương 73: Vạn Sơn cổ thành trong thành hiểu biết!
74
Chương 74: Nhiếp linh cường giả phách lối tư bản!
75
Chương 75: Đánh cắp Thủy Hủy chồn tím huyết mạch!
76
Chương 76: Thần tàng vấn đỉnh tổ địa ban thưởng!
77
Chương 77: Tàng pháp xung đột Chân Hống hung bi!
78
Chương 78: Thứ 7 thần tàng bảng danh sách ban thưởng!
79
Chương 79
80
80
81
81
82
Chương 82
83
Chương 83: Chém giết Sô Ngô công thủ chuyển biến!
84
Chương 84: Chặn đường cướp đoạt cướp lầm người!
85
Chương 85: Thanh đồng đại giản sinh tử chém giết!
86
Chương 86: Võ giả thân phận đồ đằng chi binh!
87
Chương 87: Thạch mâu chân nhân Phì Di di chủng!
88
Chương 88: Phì Di bảo thuật Vạn Sơn Thành bên ngoài!
89
Chương 89: Lời đồn tin tức quật cường thiếu niên!
90
Chương 90: Tổ địa ban thưởng 10 kiện bảo vật!
91
Chương 91: Lại dung tàng nguyên Tịch Sơn cổ đạo !
92
Chương 92: Sơn đạo sát phạt màn đêm Tuyết Lang!
93
Chương 93: Cứu Tranh Vanh sơn lâm trốn chết!
94
Chương 94: Khiếu Nguyệt Lang Tộc giết ngược lại bắt đầu!
95
Chương 95: Giảo hoạt đối thủ chém đứt 4 chi!
96
Chương 96: Sơn bảo bí mật sơn mạch chỗ sâu!
97
Chương 97: Hỗn Loạn sơn mạch Thiên Hỏa dị tộc !
98
Chương 98: Đổ máu Cổ Tranh huyết cốt chuộc tội!
99
Chương 99: Mang theo võ giả chém giết Lang tộc!
100
Chương 100: Phong vân kết thúc che chở Cổ Tranh!