Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ngự Thiên Tiên Đế

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!

ĐạiĐạoVôTình · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, ủng hộ nhiệt tình ^^

thuankim · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện Hay Đó, mọi người đọc đi