Hình bìa

Nghịch Thần

Tác giả Đào Đào Nhất Luân
Thể loại Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 57,984
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
83 1 phiếu
Vừa độ YY
355 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Truyện xuyên không hay mang tên Nghịch Thần của tác giả Đào Đào Nhất Luân nói về Nghe nói, Tề thái hậu của Từ Ninh cung một khi nổi giận thì chỉ có Uy Viễn tướng quân mới trị được.

Không phải Vi thần không muốn hầu hạ thái hậu, nhưng thái hậu có nghĩ qua chưa, vào cung phải cần tịnh thân! Uy Viễn Đại tướng quân thường ngày giáp vàng mũ sắt, lúc này lãnh đạm cởi giáp quỳ cách sáu thước ở trước mặt thái hậu, chiếc áo dài màu đỏ tung bay sau lưng,

Uy Viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm giương mắt, từng chữ từng câu tựa hồ được chen lấn ra từ hàm răng đang nghiến chặt chua biết truyện gì đang xảy ra!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nghịch Thần