Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nghệ ~~ Bảo bối

Truyện có 76 chương.
1
Quyển 1 Chương 1-1: Ngươi Là Người Cô Đơn (phần 1)
2
Quyển 1 Chương 1-2: Ngươi Là Người Cô Đơn (phần 2)
3
Quyển 1 Chương 2-1: Thượng Quan Gia Ở Khánh Nguyên (1)
4
Quyển 1 Chương 2-2: Thượng Quan Gia Ở Khánh Nguyên (2)
5
Quyển 1 Chương 3-1: Cuộc Sống Tiêu Dao (thượng) (1)
6
Quyển 1 Chương 3-2: Cuộc Sống Tiêu Dao (thượng) (2)
7
Quyển 1 Chương 4-1: Cuốc Sống Tiêu Dao (trung) (1)
8
Quyển 1 Chương 4-2: Cuốc Sống Tiêu Dao (trung) (2)
9
Quyển 1 Chương 5-1: Cuộc Sống Tiêu Dao (hạ) (1)
10
Quyển 1 Chương 5-2: Cuộc Sống Tiêu Dao (hạ) (2)
11
Quyển 1 Chương 6: Nghệ, Bảo Bối
12
Quyển 1 Chương 7-1: Nhất Chi Mai (thượng) (1)
13
Quyển 1 Chương 7-2: Nhất Chi Mai (thượng) (2)
14
Quyển 1 Chương 8: Nhất Chi Mai (hạ)
15
Quyển 1 Chương 9: Hai Đóa Hoa
16
Quyển 1 Chương 10: Tha Hương Ngộ Cố Nhân
17
Quyển 1 Chương 11: Phiên Ngoại 1 – Tuổi Thơ ‘thê Thảm’ 1
18
Quyển 1 Chương 12: Phiên Ngoại 2 – Tuổi Thơ ‘thê Thảm’ 2
19
Quyển 2 Chương 13: Chạy Trốn
20
Quyển 2 Chương 14: Cái Này Gọi Là ‘mị Lực
21
Quyển 2 Chương 15: Một Ngọn Lửa
22
Quyển 2 Chương 16: Tình Điều’ Và ‘tình Thú
23
Quyển 2 Chương 17: Một Phong Thư Tình
24
Quyển 2 Chương 18: Nhặt Được Bảo Bối (thượng)
25
Quyển 2 Chương 19: Nhặt Được Bảo Bối (hạ)
26
Quyển 2 Chương 20: Bảo Bối Của Bảo Bối*
27
Quyển 2 Chương 21: Tư Tưởng Giáo Dục***
28
Quyển 2 Chương 22: Phục Thù?
29
Quyển 2 Chương 23: Pn 3: Tuổi Thơ Thê Thảm 3
30
Quyển 2 Chương 24: Pn 4: Tuổi Thơ Thê Thảm 4
31
Quyển 3 Chương 25: Ôn Chuyện Xưa
32
Quyển 3 Chương 26: Ta Thích Tắm***
33
Quyển 3 Chương 27: Cây To Bóng Mát
34
Quyển 3 Chương 28: Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc**
35
Quyển 3 Chương 29: Yến Hội (thượng)
36
Quyển 3 Chương 30: Yến Hội (hạ)
37
Quyển 3 Chương 31: Chứng Minh ‘thuộc Quyền
38
Quyển 3 Chương 32: Nhận Tài*
39
Quyển 3 Chương 33: Đánh Cược Bắt Đầu
40
Quyển 3 Chương 34: Về Nhà
41
Quyển 3 Chương 35: Phiên Ngoại 5*tuổi Thơ Thê Thảm 5 (hoàn)**
42
Quyển 3 Chương 36: Phiên Ngoại 6: Tương Ngộ***
43
Quyển 3 Chương 37: Đại Ca*
44
Quyển 4 Chương 38: Thân Phận
45
Quyển 4 Chương 39: Viện Quân
46
Quyển 4 Chương 40: Du Nhàn Tự Tại
47
Quyển 4 Chương 41: Lão Bà, Ta Sai Rồi!
48
Quyển 4 Chương 42: Tiểu Hoa Chiêu
49
Quyển 4 Chương 43: Tiểu Cha
50
Quyển 4 Chương 44: Đùi Gà
51
Quyển 4 Chương 45: Thanh Lâu
52
Quyển 4 Chương 46: Phiêu Diêu
53
Quyển 4 Chương 47: Lại Là Vách Núi
54
Quyển 4 Chương 48: Nghệ ~~ Bảo Bối
55
Quyển 5 Chương 49: Mất Mặt
56
Quyển 5 Chương 50: Đau
57
Quyển 5 Chương 51: Hận
58
Quyển 5 Chương 52: Xuyên Bang
59
Quyển 5 Chương 53: Lý Lăng Cao
60
Quyển 5 Chương 54: Lấy Lòng (thượng) (h)
61
Quyển 5 Chương 55: Lấy Lòng (hạ)
62
Quyển 5 Chương 56: Đệ Đệ
63
Quyển 5 Chương 57: Xin Lỗi
64
Quyển 5 Chương 58: Cãi Nhau (thượng)
65
Quyển 5 Chương 59: Cãi Nhau (hạ)
66
Quyển 6 Chương 60: Pn 7: Dưỡng Thương Ký
67
Quyển 6 Chương 61: Kiếm Tiền Ký
68
Quyển 6 Chương 62: Học Võ Ký
69
Quyển 6 Chương 63: Pn: Rời Nhà
70
Quyển 6 Chương 64: Pn: Oan Gia (thượng)
71
Quyển 6 Chương 65: Pn: Oan Gia (hạ)
72
Quyển 6 Chương 66: Ăn Chắc
73
Quyển 6 Chương 67: Pn: Lão Lang Và Tiểu Lang
74
Quyển 6 Chương 68: Tiểu Tiểu
75
Quyển 6 Chương 69: Pn: Vãng Sự Như Ca
76
Quyển 6 Chương 70: Đại Hôn Của Bảo Bối
Chọn khoảng: 1 - 76