Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

57

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Naruto Thế Giới - Ninja Truyền Kì

hoan123thit · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ukm truyện chưa hoành thành nhưng ta cũng đề cử để động viên: 1.truyện sáng tác nên mong anh chị em zô đọc cổ vũ tác giả.

  1. Văn phong tác giả rất tốt, hợp lý, mạch lạc

  2. Đến bộ này bạn sẽ hiểu hơn về thế giới ninja, vì tác giả giải thích cụ thể lắm

Tóm lại mình là fan naruto nênong tác giả ra đều đều.