Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Truyện có 47 chương.
1
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 1
2
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 2
3
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 3: Mua Sắm
4
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 4: Chạm Mặt Ở Trường Học
5
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 5: Giả Bệnh
6
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 6: Thăm Bệnh
7
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 7: Đại Chiến Trong Siêu Thi
8
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 8: Xin Chào... Chú!!!
9
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 8-2: Ngoài Lề
10
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 9: Lại Gặp Cô!!!
11
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 10: Đây Là Báo Ứng Sao???
12
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 11: Chào Sư Huynh!
13
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 12: Hàng Xóm
14
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 13: Tôi Không Có Ba!
15
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 14: Quay Về 'nhà'
16
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 15: Quay Về 'nhà' (p.2)
17
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 16: Thoát Nạn
18
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 17
19
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 18: Báo Mộng
20
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 19: 'hy Sinh' Lớn
21
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 20
22
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 21
23
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 22
24
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 23
25
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 24
26
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 25
27
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 26
28
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 27
29
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 28
30
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 29
31
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 30
32
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 31
33
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 32
34
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 33
35
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 34
36
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 35
37
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 36
38
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 37
39
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 38
40
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 39
41
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 40
42
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 41
43
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 42
44
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 43
45
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 44
46
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 45-1: Kết
47
Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi! - Chương 45-2: Kết
Chọn khoảng: 1 - 47