Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Điền Hành Kiện

Mập Mạp
Nhân Vật Chính · Nam

thù dai , chịu khó , âm hiểm , háo sắc