Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

141

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Côn Bằng - Lớp Học YY Giới

Côn Bằng

Chim Bằng
Nhân Vật Chính · Nam · Anibus

Chym ca đẹp trai, ngây thơ thánh thiện, huyết mạch Côn Bằng, vạn người trìu mến