Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

141

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Lớp Học YY Giới

Cò.Không.Tiến · Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện do ta viết ta tự đề cử có sao không nhỉ ahihi

hài
Truyện tương tự đề xuất bởi Cò.Không.Tiến