Hình bìa

Long Châu Tối Cường Krillin

Tác giả Vũ Hầu Cầm Chủ
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 660,609
Convert 100%
Cập nhật
29 thích
2697 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đi tới Thất Long Châu thế giới biến thành Krillin,

Mạnh Lâm quyết tâm thành là tối cường giả!

Từ nay về sau không có Krillin chỉ có ta Mạnh Lâm!

Dám cản trở ta cưới số 18 toàn bộ quyền cước hầu hạ!

Xem Mạnh Lâm làm sao bài trừ muôn vàn khó khăn thành tựu mạnh nhất!

Tương Tự Truyện Long Châu Tối Cường Krillin