Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta !?

Valoris

Nhân Vật Chính · Nam

Cục trưởng Cục Cảnh Sát Thời Không. Là một con sa điêu nhưng không biết mình là một con sa điêu. ...