Hình bìa

Kỳ Nhân Vật Ngữ

Tác giả Bất Ngữ Lâu Chủ
Thể loại Cạnh Kỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,619,337
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
30 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ngày xưa đích kỳ đàn vương giả tại tối huy hoàng đích thời khắc mang theo đầy người đích đau xót ly khai Bắc Kinh, bảy năm sau vì làm tân một đời đích thân phận chứng hắn lại trở lại Bắc Kinh, mới đích sinh hoạt, mới đích thân phận, nghênh tiếp hắn đích lại là dạng gì một cái mới đích nhân sinh?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Kỳ Nhân Vật Ngữ