Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Truyện có 2408 chương.
1
Kiếm Thuật Đại Sư Trọng Sinh
2
Luyện Kiếm Thuật Tu Vi Đột Phá
3
Bổng Nhiên Nổi Tiếng
4
Kiếm Các
5
Thanh Phong Kiếm Thuật Thực Sự Thiếu Sót ?
6
Kiếm Bại Vương Lỗi, Nổi Ngoại Môn
7
Thiên Tài Đánh Cuộc
8
Ngoại Môn Đệ Tử Kiếm Thuật Đệ Nhất
9
Thanh Phong Tuyệt Sát, Phong Chi Ý Cảnh
10
Sở Mộ, Lăn Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết
11
Là Ta Thua!
12
Kiếm Khí Cảnh Ngũ Đoạn
13
Thiếu Chút Nữa Hộc Máu Vương Phong
14
Ta Ở Nội Môn Chờ Ngươi
15
Chém Thú Dữ Tôi Luyện Kiếm Thuật
16
Kiếm Thuật Tông Sư Bình Cảnh
17
Hùng Nộ
18
Nói Những Thứ Này Để Các Ngươi Chết Không Minh Bạch
19
Phục Linh Dược Tu Vi Tiếp Tục Tăng
20
Trảm Kiếm Khí Cảnh Thất Đoạn
21
Tông Sư Chi Ngộ. Nội, Ngoại Kiếm Khí
22
Thanh Lan Đệ Tử Tư Thái
23
Đồ Vô Sỉ Thế Mà Giả Mạo Ngoại Môn Đệ Tử
24
Tiếp Tục Trảm Kiếm Khí Cảnh Bát Đoạn
25
Thắng Lợi Trở Về
26
Ta Chỉ Ra Một Kiếm! Bại Ngươi
27
Ngoại Môn Đệ Nhất! Hoàn Toàn Xứng Đáng
28
Lục Đoạn Đỉnh! Thất Đoạn Còn Xa Sao?
29
Kiếm Khí Hộ Thể Bí Pháp
30
Sáng Chế Kiếm Kỹ, Ngộ Ý Cảnh, Thông Đại Chu Thiên
31
Nội Môn Tam Viện! Ta Chọn Lăng Phong (Q2)
32
Nội Môn Đệ Tử Đãi Ngộ
33
Kiếm Các Trưởng Lão Khiếp Sợ Cùng Truyền Thụ
34
Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết
35
Năm Ngày Sau, Sinh Tử Kiếm Đấu
36
Chuyển Tu Kiếm Khí! Lợi Dụng Lúc Người Ta Gặp Khó Khăn
37
Nội Môn Lần Đầu Nổi Danh
38
Lần Này Sở Mộ Chết Chắc Rồi
39
Ta Không Bao Giờ Cùng Ngươi Đấu Kiếm Nữa
40
Bất Luận Thắng Bại! Chỉ Phân Sinh Tử
41
Thủ Đoạn Ra Hết! Sát Phạt Quyết Đoán
42
Giết Chết Vương Phong! Chấn Động Nội Môn
43
Lại Là Đệ Nhất! Chưởng Viện Rung Động
44
Làm Điểm Phạm Môn Quy Sự
45
Xem Hắn Không Vừa Mắt
46
Lệ Phong Nhai Thượng Tu Luyện
47
Nhị Thành Phong Chi Ý Cảnh! Bơi Trong Gió
48
Kiếm Quan Tam Viện, Ai Dám Tranh Phong!
49
Ngươi Không Phải Là Muốn Chiếm Lấy Đấu Kiếm Thai Đi?
50
Uy Danh Hiển Hách! Ai Có Thể Một Trận Chiến?
51
Ngàn Thắng Liên Tiếp! Chủ Điện Đệ Tử Kiếm Thuật Đệ Nhất
52
Quăng Kiếm Rơi Lệ! Văn Nhân Vân Uy Hiếp
53
Thanh Lan Đệ Tử! Quét Ngang Tam Viện
54
Va Chạm Diệu Thiên! Tiếp Tục Bại Tô Hóa Long
55
Ngươi Có Thể Càng Vô Sỉ Một Chút Sao
56
Bế Quan Nửa Tháng Phá Bát Đoạn
57
Nhớ Rõ Trong Vòng Ba Tháng Trở Về
58
Giết Cùng Bị Giết Lại (Sát Dữ Phản Sát)
59
Thanh Lang Sát Khí! Sở Mộ Trở Về Nhà
60
Song Thân Khiếp Sợ! Huynh Đệ Đấu Kiếm
61
Sinh Nhật Bắt Đầu! Lai Giả Bất Thiện
62
Bí Pháp: Tật Phong Kiếm Bí Quyết
63
Sở Gia Đệ Tử Không Gì Hơn Cái Này
64
Khẩu Xuất Cuồng Ngôn! Mười Chiêu Tất Bại
65
Sở Mộ Uy Vũ
66
Ngươi Là Sở Gia Kiêu Ngạo
67
Phong Chi Họa Quyển
68
Ba Thành Rưỡi Phong Chi Ý Cảnh
69
Thành Tâm Thành Ý Cho Kiếm! Sở Mộ Chỉ Điểm
70
Thanh Lan Trấn! Sát Khí Dầy Đặc
71
Nhất Bộ Nhất Sát, Hỏa Lực Toàn Khai
72
Trở Về Kiếm Phái! Xưa Và Ngay Có Khác
73
Đi Hay Ở Tùy Ý! Vân Cuốn Vân Thư
74
44 Đấu Kiếm Lưu Danh! Chưa Từng Có Ai
75
45 Bát Đoạn Đỉnh! Thanh Phong Sự Kiện
76
46 Nhường Sở Mộ Cấp Chủ Điện Nhất Mạch Một Kinh Hỉ
77
47 Ngươi Cầu Nguyện Tối Được Không Gặp Được Ta
78
48 Người Kia Thật Tốt Vận
79
49 Sở Mộ Đối Văn Nhân Vân
80
50 Tam Kiếm Đánh Bại Văn Nhân Vân
81
51 Ai Dám Xem Thường Sở Mộ?
82
Khiêu Chiến! Vũ Văn Minh Hóa
83
53 Kiếm Ra Khỏi Vỏ Phong Mang Vô Tận
84
54 55 Thiên Phong Chi SáT! Phong KhởI Vân DũNg
85
56 Hắn Đây Là Muốn Nghịch Thiên A
86
57 Ai Có Thể Đệ Nhất ?
87
58 Siêu Tân Tinh Va Chạm
88
59 Nội Ngoại Kiếm Khí Lần Đầu Dung Hợp
89
60 Nửa Bước Kiếm Thế Đối Thiên Phong Tuyệt Sát
90
61 62 Mười Năm Ước Hẹn! Ngụy Kiếm Khí
91
63 64 Nâng Cốc Ngôn Hoan! TuổI Xế ChiềU Lão Giả
92
65 Tìm Hiểu Kiếm Bia! Riêng Của Mình Mục Tiêu
93
66 Giờ Đang Lúc Đến! Riêng BiệT Thu Hoạch
94
67 Tam Đại Ý Cảnh! Cửu Đoạn Sơ Kỳ
95
68 69 Khổng Lồ Chấn Động! Thập Đoạn Chi Mê
96
70 Hư Cảnh! Nguy Hiểm Cùng Kỳ Ngộ Cùng Tồn Tại
97
71 Hy Vọng Chúng Ta Có Thể Sớm Hơn Gặp Phải Sở Mộ
98
72 Kiếm Kinh Diễm! Sở Mộ Sát Cơ
99
73 LầN ĐầU Gặp Ngụy Hoành! Đối Chọi Gay Gắt
100
74 Thập Đoạn Đỉnh Quá Mạnh Mẻ