Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Logorizon · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, có tiềm năng, cố lên

Kiếm tu mới là vương đạo? Khiển trùng chỉ dành cho những kẻ không có thực lực? Song tu chỉ là con đường tà đạo?

Qua tác phẩm này ta sẽ cho các đạo hữu thấy một chân trời mới của kẻ chơi trùng.

Ngày tĩnh tay nắm thiên hạ, đêm say đầu gối mĩ nhân.

Hệ thống tu luyện gồm có:

  • Luyện khí (cấp 1)

  • Trúc cơ (cấp 2)

  • Kim đan (cấp 3)

- Nguyên anh (cấp 4)

tu luyện từng bước