Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Không Có Ai, Ta Không Chọc Nổi

GodOfDark · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
81 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện thích hợp giải trí

1 vợ
SenhSenh · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay