Hình bìa

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Tác giả Mê Dương
Thể loại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 42,983
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
392 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vì một sự cố của một thùng hàng hóa mà Lưu Tiến Bộ đã gặp được Hác Lập Hải, một đại tác gia nổi tiếng trên mạng.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống