Những đánh giá cho truyện Khí Trùng Tinh Hà
doantrungluyen · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Nvc là một thiên tài tu luyện hiện đại trọng sinh vào Tần vô song một thiếu gia hàn môn của thế giới tu chân, với nghị lực và ban chất thiên tài của mình đã viết lên một huyền thoại bất hủ, thuộc thể loại tiên hiệp hay đáng đọc