Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khí Trùng Tinh Hà

doantrungluyen · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nvc là một thiên tài tu luyện hiện đại trọng sinh vào Tần vô song một thiếu gia hàn môn của thế giới tu chân, với nghị lực và ban chất thiên tài của mình đã viết lên một huyền thoại bất hủ, thuộc thể loại tiên hiệp hay đáng đọc