Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Khí Phi Không Dễ Làm

Truyện có 267 chương.
1
Xuyên không
2
Thân phận
3
Tiểu Cúc
4
Bí mật
5
Dối trá
6
Thần bí
7
Can đảm
8
Bỏ lệnh cấm
9
Thánh chỉ
10
Lệ phi
11
Thái hậu
12
Hoàng thượng
13
Quyết đấu
14
Hạ Thừa tướng
15
Hồi phủ ( một )
16
Hồi phủ ( hai )
17
Hạ Hách Na Phù Tuyết
18
Nói chuyện với nhau
19
Bích Thanh
20
Ghen
21
Lễ mừng thọ
22
Bân nhi
23
Hiểu lầm
24
Bị thương
25
Tộc Y Tháp
26
Học chữ
27
Âm mưu ( một )
28
Âm mưu ( hai )
29
Âm mưu ( 3 )
30
Thọ yến ( 1 )
31
Giả điên 1
32
Giả điên ( 2 )
33
Ngoại truyện: Bích Quỳnh
34
Đổi mới
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 267