Hình bìa

It's In His Kiss

Tác giả Julia Quinn
Thể loại Tiểu thuyết
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 118,947
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
293 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bridgertons #7

Chuyển ngữ: CHUIS_M

Ghi chú: Phần đặt trong (...) là chú thích của người dịch. Những phần trong (...) là lời của tác giả.

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!)

Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện It's In His Kiss