Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang: Report Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Truyện có 409 chương.
1
1:: Thiên Đạo Report Hệ Thống
2
2:: Báo Cáo Thành Công, Bàn Cổ Tinh Huyết
3
3:: Giang Bạch: Ngươi Lạnh Không?
4
4:: Bồng Lai Đảo Luyện Công
5
5:: Hồng Mông Lượng Thiên Xích
6
6:: Báo Cáo Lượng Thiên Xích?
7
7:: Tịnh Thế Bạch Liên, Tam Quang Thần Thủy
8
8:: Lượng Thiên Xích Lừa Bán Hồng Mông Tử Khí
9
9:: Luyện Hóa Ba Đảo, Lực Chi Đại Đạo
10
10:: Hỗn Độn Huyền Tiên, Hồng Quân Giảng Đạo
11
11:: Hồng Quân Cho Ngồi, Khai Giảng Đại Đạo
12
12:: Hỗn Độn Chân Tiên, Hồng Quân Thu Đồ Đệ
13
13:: Thành Thánh Pháp Tắc, Hồng Quân Giải Thích Nghi Hoặc
14
14:: Một Tiếng Đạo Hữu, Cả Sảnh Đường Chấn Động Tới
15
15:: Tặng Thí Thần Thương, Thông Thiên Lời Mời
16
16:: Lão Tử Ôn Nộ, Giang Bạch Luận Đạo
17
17:: Thánh Nhân Chi Đạo, Sớm Chém Thi
18
18:: Công Đức Hàng Thân, Mọi Người Đoạt Bảo
19
19:: Ta Phương Đông Bảo Vật, Sao Cùng Ngươi Phương Tây Hữu Duyên?
20
20:: Hỗn Độn Hồ Lô, Bế Quan Tu Luyện
21
21:: Kim Tiên Hậu Kỳ, Nữ Oa Cầu Kiến
22
22:: Tạo Người Thành Công, Nữ Oa Thành Thánh
23
23:: Nâng Đỡ Nhân Tộc, Công Đức Tăng Vọt
24
24:: Ta, Giang Bạch, Hàng Công Đức
25
25:: Hỗn Độn Thái Ất Kim Tiên
26
26:: Chế Đồ Vu Kiếm, Vận Rủi Đột Kích
27
27:: Vu Yêu Phân Tranh, Nhân Tộc Bị Đồ
28
28:: Vu Yêu Sơ Chiến, Hồng Quân Đứng Ra
29
29:: Giang Bạch Tỉnh Lại, Giết Tới Yêu Đình
30
30:: Giết! ! Giết Ra Cái Đất Trời Tối Tăm
31
31:: Chém Giết Đại La, Lập Uy Thiên Đình
32
32:: Đạp Nát Lăng Tiêu, Trên Đường Đi Gặp Nguyên Phượng
33
33:: Phượng Tộc Chí Bảo, Vu Tộc Giúp Người
34
34:: Hình Thiên Thỉnh Chiến, Bàn Cổ Khí Tức?
35
35:: Bàn Cổ Tế Điển, Phó Cản Vu Tộc
36
36:: Tái Ngộ Hậu Thổ, Một Chưởng Trấn Chi
37
37:: Muốn Nói Lại Thôi, Hậu Thổ Tức Khóc
38
38:: Dị Tượng Xuất Hiện, Toàn Trường Choáng Váng
39
39:: Bàn Cổ Truyền Thừa, Khiếp Sợ Vu Tộc
40
40:: Khai Thiên Chín Pháp, Vu Tôn Chi Tịch
41
41:: Muốn Mở Cửu Phẩm, Phòng Ngừa Chu Đáo
42
42:: Côn Bằng Thức Tỉnh, Thông Thiên Ra Tay
43
43:: Thần Công Cái Thế, Thông Thiên Há Hốc Mồm
44
44:: Thu Kim Ngao Đảo, Chỉ Điểm Thông Thiên
45
45:: Lão Tử Hiểu Ra, Khẩn Cầu Giang Bạch
46
46:: Lão Tử Thành Thánh, Đông Hoàng Xuất Quan
47
47:: Hi Hòa Hạ Phàm, Hoa Nở Mười Hai Bậc
48
48:: Sáu Thánh Cùng Xuất Hiện, Chấn Động Hồng Hoang
49
49:: Minh Hà Nơi, Nhân Thư Độn Không
50
50:: Hi Hòa Cự Hôn, Hồng Quân Tương Xin Mời
51
51:: Tử Tiêu Luận Đạo, Kim Ô Xuống Đất
52
52:: Khoa Phụ Đuổi Mặt Trời, Giang Bạch Bị Nhốt
53
53:: Nhân Tộc Nguy Cơ, Khổng Tuyên Bị Tập Kích
54
54:: Cầu, Nữ Oa Nương Nương, Cứu Ta Nhân Tộc
55
55:: Ta Tuy Chết, Nhưng Nhân Tộc Không Thể Diệt
56
56:: Thánh Nhân Tự Nhiên Vô Tình!
57
57:: Quát Mắng Nữ Oa
58
58:: Báo Cáo Nữ Oa
59
59:: Báo Cáo Thành Công, Thẩm Phán Nữ Oa
60
60:: Hai Thức Thần Thông, Trấn Áp Thánh Nhân
61
61:: Cho Ta Đồ! ! Đồ Yêu! !
62
Tiên Thiên Chí Bảo, Sụp Đổ Thiên Đình
63
63:: Thời Không Bất Động, Tam Đại Thánh Nhân Giáng Lâm
64
64:: Doạ Dẫm Thánh Nhân, Hồng Quân Lo Lắng
65
65:: Nhân Tộc Tương Lai, Hai Đại Chí Bảo
66
66:: Thăng Cấp Pháp Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo Tái Hiện
67
67:: Sang Nhân Đạo Giới, Nhân Tộc Gốc Gác!
68
Thiên Địa Hô Hoán, Huyết Hải Bạo Động
69
Huyết Hải Nơi Sâu Xa, Hoàng Tuyền Chi Chủ
70
Luân Hồi Hoàng Tuyền, Hai Đại Pháp Tắc
71
71:: Tức Giận Đến Thổ Huyết Minh Hà Lão Tổ
72
Hồng Quân Nhúng Tay, Giáng Lâm Đông Hải
73
Thu Đồ Đệ Tam Tiêu, Chân Long Hiện Thế
74
Ngươi Còn Dám Nói Ngươi Không Phải Vu Tộc!
75
Thiên Đình Tái Xuất, Mục Tiêu Đông Hải
76
Chân Long Bộ Tộc, Cuối Cùng Tôn Nghiêm
77
Thề Sống Chết Hãn Vệ, Trấn Áp Yêu Thần
78
78:: Chuẩn Thánh Ngã Xuống, Yêu Tộc Chạy Tán Loạn
79
79:: Hộ Tộc Thần Long, Côn Bằng Tính Toán
80
80:: Đoàn Tụ Tổ Vu Thân, Hậu Thổ Ra Địa Phủ
81
Hồng Quân Giáng Lâm, Hai Bên Đàm Phán
82
Tam Tiêu Choáng Váng, Thông Thiên Sư Huynh?
83
Thông Thiên Phụng Mệnh, Thu Lấy Tam Tiên Đảo
84
84:: Chỉ Điểm Thông Thiên, Tiệt Giáo Mầm Hoạ
85
Giang Bạch Vì Là Tiệt Giáo Thánh Sư, Tam Giáo Chấn Động!
86
Lập Tiệt Giáo Giáo Điều, Huyền Kình Huyết Khấp Kim Ngao Đảo
87
Kinh Sợ Môn Đồ, Hồng Vân Tới Chơi
88
Hồng Vân Đại Nạn Sắp Tới, Mưu Đồ Hồng Mông Tử Khí
89
89:: Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô, Không Phục Đến Chiến!
90
90:: Oan Ức Cuồng Loạn Minh Hà Lão Tổ
91
Hồng Vân Động Tâm, Giang Bạch Giao Dịch
92
Báo Cáo Minh Hà, Trọng Tội Xưa Nay Chưa Từng Có
93
93:: Thánh Nhân Sợ Hãi, Hồng Liên Tới Tay
94
94:: Bàn Cổ Thực Lực Chân Chính, Thiên Công Sáu Chuyển
95
95:: Hỗn Nguyên Đại La Cùng Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử Nháo Thiên Đình
96
96:: Nửa Bước Tiên Thiên Chí Bảo, 18 Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên
97
97:: Tử Khí Vào Nhân Tộc Số Mệnh, Trấn Nguyên Tử Chấn Động
98
98:: Trấn Nguyên Tử Vào Nhân Tộc, Phúc Đức Chi Tiên Vân Trung Tử
99
99:: Loài Người Nên Hưng Thịnh, Vạn Long Đến Bái!
100
100:: Phượng Hoàng Tới Cửa, Vây Nhốt Giang Bạch