Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Con Rối Đâu

Thao2404 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, nữ 9 tàn tật nên tâm lý vặn vẹo,thông minh, đc nam 9 "thuần hóa" sẽ đỡ, có tình người hơn