Hình bìa

Hokage Chi Bãi Rác

Tác giả Thiển Mộ Lưu Thương
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,821,468
Convert 100%
Cập nhật
2 thích
13507 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Bất hạnh, vẫn là may mắn. Đi tới Hokage Thế giới, không có hệ thống, không có cửa hàng. Vẻn vẹn mang vào một cái bãi rác, đây coi là chuyện gì xảy ra!

Không cần phải gấp gáp, này bãi rác không phải kia bãi rác. Đây là một cái có thể tiếp dẫn ba nghìn thế giới bãi rác, ba nghìn thế giới bên trong xuất hiện rác rưởi.

Tiêu Viêm ném, Lâm Động ném, Diệp Phàm ném, Luffy ném. . . . Làm sao còn có Hằng Nga ném. Không biết tùy tiện nhưng rác rưởi, phải không văn minh hành vi. Bất quá ta thích, nhiều tới một ít a !. Mang theo ba nghìn bãi rác, tiếp dẫn ba nghìn thế giới rác rưởi, trở thành Hokage Thế giới.

Tương Tự Truyện Hokage Chi Bãi Rác