Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hoàng Tộc

khanhtrangls · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện đọc được tuy nhiên tiết tấu hơi nhanh thiếu tình huống kịch tính !

xuyên không